การออกแบบแสงสว่างเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

11 Jul 2022

หัวข้อย่อย: การออกแบบแสงสว่าง และระบบการปรับระดับแสงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ทุกท่านได้จะเรียนรู้

  • เข้าใจการออกแบบแสงสว่างเบื้องต้น
  • การออกแบบแสงสว่างให้สอดคล้องกับอารมณ์และการใช้งาน
  • ปัจจัยทางการออกแบบแสงสว่างที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกในสเปซ

บรรยายโดย ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

หัวข้อย่อย: เลือกไดรเวอร์อย่างไรให้เหมาะสม? เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์แสงสว่าง

  • LED ไดรเวอร์คืออะไร? การเลือกไดรเวอร์อย่างไรให้เหมาะสม? และเลือกใช้อย่างไรเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์แสงสว่าง
  • มาตรฐานของระบบการหรี่หรือเปลี่ยนแสงในตลาดปัจจุบัน

บรรยายโดย คุณธนพล ทั่งสกุลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์ อิลลูมิเนชั่น (ไทยแลนด์)

Beyond illumination Thailand | LRIC_ Lighting&Efficiency

More News

Bright Ideas for Business: Maximizing Potential with Led Lights in Commercial Space

Lighting both inside and outside is always necessary for commercial and retail business operations. Commercial LED lighting is a necessary expense, so…View More

Benefits of LED Lighting over Traditional Lighting

  Towards a Brighter Future: LED Lighting Vs Traditional Lighting LED Lighting Currently, the most energy-efficient and quickly evolving illumination technology is…View More

Eco-Friendly Lighting: The Growing Demand in Thailand

As the world becomes increasingly aware of the need to shift towards more sustainable LED lighting alternatives and energy-efficient practices, it has…View More

Tips for Elevating Residential with Led & Smart Lighting

Elevating residential homes with LED and smart lighting has become an increasingly popular trend in recent years. With the benefits of energy…View More

Predicted Trends in the lighting industry for 2023

The lighting industry has experienced a major transformation in the past few years. Advancements in technology have enabled the industry to create…View More