ทำไมต้องมาเดินงาน?
 • เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ
  กับผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง
 • พบผู้ผลิตและซัพพลายเออร์
  ด้านแสงสว่างที่ตรงตามความต้องการจากทั่วโลก
 • สร้างเครือข่าย
  ขยายธุรกิจและมองหาพันธมิตรทางการค้า
 • อัพเดทเทรนด์
  เทคโนโลยีและบริการใหม่ๆในอุตสาหกรรมแสงสว่าง
 • เจาะลึกประเด็นความรู้
  กับสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • สัมผัสประสบการณ์จริง
  ผ่านสัมมนาเวิร์คช็อปที่เปิดโอกาสให้ลงมือปฏิบัติ

Exhibiz in Market (A new campaign from TCEB)

Application for TCEB Support