Seminars and Activities in LED Expo Thailand 2020
18-November-20 รยากาศงานวันที่ 1
10.00 hrs. – 12.00 hrs | Synnopsis
Topic

ไฟอัจฉริยะนำทางสู่สำนักงานแห่งอนาคต

นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ พร้อมให้เหล่าสถาปนิกและนักออกแบบภายในร่วมไขความลับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อมาประยุกต์ใช้ในงานด้านแสงสว่างสำหรับสำนักงานพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมไปถึงการประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสู่การเป็นSmart Office

Target Audience

Architect , Interior Designer , Facilty Manager

Host Association

Illuminating Engineering Association of Thailand (TIEA)


13.00 hrs – 16.00 hrs | Synnopsis
Topic

วิวัฒนาการเทคโนโลยีไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งอนาคต

“ร่วมติดอาวุธให้ธุรกิจของคุณในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง
ด้วยการร่วมอัพเดทเทรนด์การพัฒนาสินค้าอย่างไรให้ได้คุณภาพ
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับมาตรฐานสากล
ในยุคแห่งการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี”

Target Audience

Lighting Industreies Entrepreneur, Lighting Companies

Host Association

Thai Electrical & Mechanical Contractors Association (TEMCA)


19-November-20 รยากาศงานวันที่ 2
10.00 hrs – 12.00 hrs | Synnopsis
Topic

วิวัฒนาการเทคโนโลยีไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งอนาคต

“ร่วมติดอาวุธให้ธุรกิจของคุณในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง
ด้วยการร่วมอัพเดทเทรนด์การพัฒนาสินค้าอย่างไรให้ได้คุณภาพ
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับมาตรฐานสากล
ในยุคแห่งการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี”

Target Audience

M&E Engineers , Electrical Contractors

Host Association

Thai Electrical & Mechanical Contractors Association (TEMCA)


13.00 hrs – 16.00 hrs | Synnopsis
Topic

Robotic Lighting System มิติใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

“ร่วมอัพเดทความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรชั้นสูงร่วมกับอุปกรณ์นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและผลิตภัณฑ์ LED โดย ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจะได้เรียนรู้เทรนด์การประยุกต์การนำระบบ Robotic Lighting
ไปใช้ในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง”

Target Audience

Factory Owners , Engineers

Host Association

Department of Industrial Works (DIW)


20-November-20 รยากาศงานวันที่ 3
10.00 hrs – 12.00 hrs | Synnopsis
Topic

นวัตกรรมประหยัดพลังงานอัจฉริยะสู่ยุค Thailand 4.0

“พบกับแนวโน้ม และทิศทางแนวทางอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย ยุค 4.0
เพื่อให้เหล่าวิศวกรและผู้จัดการอาคารได้นำไปประยุคใช้เพื่อความยั่งยืน
รวมไปถึงการช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร”

Target Audience

Environmental Engineer, Facility Manager

Host Association

The Environmental Engineering Association of Thailand (EEAT)