ประเด็นข่าว

08-Aug-2022

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิม พ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จํากัด กล่าวว่า ข้อมูลตลาด 1 60 ของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นหรือในระยะสั้น (6๐668) อยู่ที่ 28.3 % ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2565 คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 1.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ…อ่านเพิ่มเติม

02-Aug-2022

อิมแพ็คเดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย คาดผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นนำ มีกลุ่มผู้ร่วมเจรจาธุรกิจและสัมมนารวมกว่า 3,000 คนตลอด 3 วัน จัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565…อ่านเพิ่มเติม

02-Aug-2022

อิมแพ็ค เดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคล่อย คาดผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นนำ มีกลุ่มผู้ร่วมเจรจาธุรกิจและสัมมนารวมกว่า 3,000 คนตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565…อ่านเพิ่มเติม

02-Aug-2022

อิมแพ็ค เดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคล่อย คาดผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นนำ มีกลุ่มผู้ร่วมเจรจาธุรกิจและสัมมนารวมกว่า 3,000 คนตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565…อ่านเพิ่มเติม

02-Aug-2022

อิมแพ็ค เดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคล่อย คาดผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นนำ มีกลุ่มผู้ร่วมเจรจาธุรกิจและสัมมนารวมกว่า 3,000 คนตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565…อ่านเพิ่มเติม

02-Aug-2022

อิมแพ็ค เดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคล่อย คาดผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นนำ มีกลุ่มผู้ร่วมเจรจาธุรกิจและสัมมนารวมกว่า 3,000 คนตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565…อ่านเพิ่มเติม

01-Aug-2022

อิมแพ็คฯ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 วันที่ 21-23 กันยายน หนุนการเติบโตตลาด LED ของไทย คาดมีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติไม่ต่ำกว่า 3,000 คน นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์…อ่านเพิ่มเติม

20-July-2022

อิมแพ็ค เดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคล่อย คาดผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นนำ มีกลุ่มผู้ร่วมเจรจาธุรกิจและสัมมนารวมกว่า 3,000 คนตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565…อ่านเพิ่มเติม

20-July-2022

อิมแพ็ค เดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 อิมแพ็ค เดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคล่อย คาดผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150…อ่านเพิ่มเติม

14-July-2022

อิมแพ็ค เดินหน้าเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคล่อย คาดผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นนำ มีกลุ่มผู้ร่วมเจรจาธุรกิจและสัมมนารวมกว่า 3,000 คนตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565…อ่านเพิ่มเติม