Highlight Zones

Solar LED Zone

รวบรวมสินค้าและนวัตกรรมประหยัดพลังงานด้วยพลังแสงอาทิตย์

Smart Lighting and Smart city zone

โชว์ประสิทธิภาพเทคโนโลยีแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Led Signage

รวมนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่

PCB Zone

เจาะลึกกระบวนการผลิต ชมผลิตภัณฑ์แผ่นวงจรพิมพ์และส่วนประกอบแผ่นอิเล็คทรอนิกส์