ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่องาน: LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022

คำอธิบายงาน: แพลตฟอร์มที่รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ

เว็บไซต์: https://www.ledexpothailand.com/

วันที่: 21 – 23 กันยายน พ.ศ.2565  (พุธ – ศุกร์)

เวลา: 10:00 น. ถึง 18:00 น.