กฎระเบียบการเข้าชมงาน

 1. งานแสดงสินค้านี้เปิดสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 2. การเข้าชมงานไม่มีค่าใช้จ่าย และจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าชมงานเท่านั้น
 3. ผู้เข้าชมงานจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเป็นทางการ สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม และรองเท้าแตะ เข้าชมงาน
 4. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้างานในทุกกรณี และตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดงานนับตั้งแต่วันติดตั้ง วันแสดงงาน และวันรื้อถอน
 5. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวภายในงาน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคณะผู้จัดงาน
 6. คณะผู้จัดงานขอปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมชมงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของการจัดงาน
 7. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาภายในพื้นที่การจัดงาน
 8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารจัดงาน
 9. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในพื้นที่การจัดงาน ยกเว้นสัตว์เลี้ยงเพื่อการช่วยนำทางเท่านั้น หากแต่ต้องอยู่ในอุปกรณ์และสายจูงตลอดเวลา
 10. ห้ามใช้รถเข็น หรืออุปกรณ์ลากจูงทุกชนิดระหว่างการจัดงานเพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นการรบกวนต่อผู้เข้าชมงาน
 11. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมงานเข้ามา หรือกำหนดให้ผู้เข้าชมงานออกไปได้ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล