ไทยจัด LED Expo Thailand 2023 / BCT Expo 2023 โชว์นวัตกรรมไฟฟ้า -ก่อสร้าง

https://www.komchadluek.net/news/economic/559064


ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือภาครัฐ -ภาคเอกชน เจ้าภาพจัด 2 งานใหญ่ 20-22 ก.ย. LED Expo Thailand 2023 การจัดแสดงวัตกรรมทางด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะในระดับภูมิภาค และ BCT Expo 2023 โชว์เทคโนโลยี สำหรับวงการก่อสร้าง