กำลังโหลด อิมแพ็คจัด 2 งานใหญ่ “อุตสาหกรรมก่อสร้าง – นวัตกรรมแสงสว่างอัจฉริยะ”

https://www.nationtv.tv/news/pr/378928871


อิมแพ็ค จับมือ ภาครัฐ เอกชน และคู่ค้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรม เดินหน้าจัด 2 งานใหญ่ Building Construction Technology Expo 2023 (BCT Expo 2023) งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจ เทคโนอุตฯ อาคาร ก่อสร้างอาเซียน และ LED Expo Thailand 2023 โชว์นวัตกรรมไฟฟ้า แสงสว่างอัจฉริยะ 20 – 22 ก.ย. นี้