01-Aug-2022

https://www.ledexpothailand.com/thai/press_clippings/impact-continues-to-organize-led-expo-thailand-smartech-asean-22/


อิมแพ็คฯ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 วันที่ 21-23 กันยายน หนุนการเติบโตตลาด LED ของไทย คาดมีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า อิมแพคฯ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ภายใต้แนวคิด “‎เชื่อมต่อนวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับตลาด LED ของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นหรือในระยะสั้น (CAGR) อยู่ที่ 28.3 % ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2565 คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 1.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภายในปี 2565 ได้รับการสนับสนุนและการลงทุนจากรัฐบาล ด้วยราคาไฟ LED ที่ลดลง การเปลี่ยนไฟถนนไปใช้ไฟ LED

รวมถึงการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่ตลาด LED มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายเมืองส่งผลพวงต่อโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดความต้องการด้านพลังงานทั้งอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ อิมแพ็ค ยังได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน โดยมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT เป็นผู้ร่วมจัดงานหลักพร้อมด้วยองค์กรไทยและนานาชาติร่วมสนับสนุน อาทิ กระทรวงพลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าและแสงสว่างประเทศญี่ปุ่น สมาคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเทศมาเลเซีย Good Light Group เป็นต้น

โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการกว่า 150 แบรนด์ชั้นนำ และมีผู้เข้าชมงานกว่า 3,000 รายจากทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านงานสัมมนาวิชาการแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรม LED ในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ แสงสว่างอัจฉริยะ IoT และการเชื่อมต่อ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนรวมไปถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น