จับคู่เจรจาธุรกิจ

จับคู่เจรจาธุรกิจ ?

The Buyer Program is a unique component of our show that provides top-level buyers, an opportunity to meet with the exhibitors of their choice for focused one-to-one appointments. Qualified buyers will receive complimentary accommodation and many other benefits.

Professional Business Matchmaking Service

 • Connect with targeted local/international suppliers
 • Plan all your business meetings in advance and save time
 • Customize your meeting schedule to suit your needs
 • Meet face-to-face with decision makers in the comfort of our designated meeting space
 • Network & build strategic alliances

WHO CAN APPLY?

Overseas Buyer Program is only available for the oversea lighting importers / exporters / wholesalers / distributors, contractors and architects /designers, as well as government procurement / planning authorities, who have purchasing needs with a budget at certain level.

Limited Spots Available!

BENEFITS FOR VERIFIED BUYERS may include but are not limited to:

 • 1 or 2 nights free accommodation at the designated hotel *for overseas buyers only
 • Airport – Hotel pick up and drop off service (available only for endorsed group promoter who bring in a minimum of 10 Buyers to the show)
 • Access and usage of the Business Matching System
 • Media onsite interviews
 • Access to Business Matching Lounge (free drinks and snacks)
 • Opportunities to be listed on the show’s website, social media platforms etc.

กรอกใบสมัครที่นี่:

ผู้ซื้อจากต่างประเทศ :

ลงทะเบียนตอนนี้

ผู้ซื้อจากในประเทศ:

ลงทะเบียนตอนนี้

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนแต่ละท่านจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไป):


 • Annual purchasing budget.
 • Level of purchasing or decision-making authority.

* หมายเหตุ:


 • Exhibitors or non-buyer parties (e.g. media, students, institutions, etc.) are not eligible for the above program.
 • Only one person per company is eligible for this program.
 • IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. reserves the right of final decision.
 • Benefits and program may be subjected to changes

ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


คำถามเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ

Kalanyoo Ammaranon
Buyer Promotions Manager
Tel: +66 (0) 2-833-6339
Fax: +66 (0) 2-833-5127-9
E-mail: kalanyooa@impact.co.th

คำถามเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อจากในประเทศ

Waranya Moonkanha
Sales Coordinator
Tel: +66 (0) 2-833-5324
Fax: +66 (0) 2-833-5127-9
E-mail: waranyam@impact.co.th