จับคู่เจรจาธุรกิจ

โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจ

“โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจ” ช่องทางที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมเจรธุรกิจและสนับสนุนผู้ซื้อวีไอพี ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างตลอดจน สินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้พบกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการภายในงานที่ตรงตามความต้องการ โดยช่องทางนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านได้พูดคุยเจรจาธุรกิจกับผู้แสดงสินค้าภายในงานแบบตัวต่อตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาลัญญู อัมรานนท์ (ตั้น) , โทร. +66 (0) 2833 6339, อีเมล: kalanyooa@impact.co.th

บริการรถรับ – ส่งสำหรับผู้เข้าร่วมชมงานเป็นหมู่คณะ

ทางคณะผู้จัดงานเตรียมบริการรถรับ-ส่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมชมงานเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
โดยเริ่มเดินทางจากบริษัทของท่านมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณภูริตา พิมลมาศ (ลิตา) , โทร. +66 (0) 2833 6341, อีเมล: phuritap@impact.co.th